Under uppdatering! Reservationer för att pris/antal inte stämmer helt under tiden.